Powered by Octopart
Vishay
V8PAL50-M3/I
V8PAL50-M3/I, SMT Schottky Diode, 50V 8A, 2-Pin DO-221BC | Siliconix / Vishay V8PAL50-M3/I
Distributor Stock 1 10 100 1,000
Digi-Key 46,796 USD 0.920 0.812 0.623 0.394 Visit Site
Mouser 63,588 USD 0.930 0.821 0.629 0.398 Visit Site
Newark 9,537 USD 0.979 0.860 0.660 0.660 Visit Site
TTI 0 USD Visit Site
Chip One Stop 1 CNY 2.18 2.18 2.18 2.18 Visit Site